Śródmiejska Trasa Południowa we Wrocławiu

Opracowanie projektowe pt. „Śródmiejska Trasa Południowa na odcinku od pl. Strzegomskiego do pl. Społecznego we Wrocławiu" – koncepcja wielobranżowa

Opis inwestycji

Śródmiejska Trasa Południowa we Wrocławiu to inwestycja przebiegająca przez tereny ściśle zurbanizowane. W rejonie planowanej drogi są zlokalizoane takie obiekty, jak Sky Tower (obecnie najwyższy budynek w Polsce), głowica dworca kolejowego Wrocław Świebodzki oraz Dworca Głównego. Łączy ona drogi krajowe nr 94 i 8.
Projekt zakładał wykonanie dwóch wariantów koncepcji wielobranżowej rozwiązującej wszytskie kolizje z napotkanymi obiektami i siecimi uzbrojenia.
  • Długość trasy wynosi: 6,136 km
  • Klasa techniczna: GP i G
  • Przekrój: 2x2 oraz 2x3 w miejscach newralgicznych+ toorowisko w osi jezdni, ściezki rowerowe i chodniki

Zaprojektowano:
  • wariant 1
1,5266 km trasy w tunelu
dodatkowo 4 obiekty inżynierskie, w tym jeden nad głowicą dworca Wrocław Świebodzki, dwa w ciągu dojazdu do dworca Wrocław Główny (zarówno od strony wschodniej, jak i zachodniej), jeden nad projektowaną trasą
  • wariant 2
2,4113 km trasy w tunelu
dodatkowo 5 obiektów inżynierskich, w tym jeden nad głowicą dworca Wrocław Świebodzki, dwa w ciągu dojazdu do dworca Wrocław Główny (zarówno od strony wschodniej, jak i zachodniej), dwa nad projektowaną trasą

Usługi realizowane przez EGIS Poland

Opracowanie było realizowane przez konsorcjum Egis Poland Sp. z o. o. (wówczas jeszcze przez Biprogeo Projekt Sp. z o. o.) – lider oraz BPK Mosty s.c. Zakres realizowanych usług, np.:
  • projektowanie
  • koordynacja
  • kontakty z Zamawiającym
  • kontakty z podwykonawcami
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
woj. dolnośląskie, Polska

Zamawiający:
Gmina Wrocław

Czas realizacji:
03.2008 – 08.2010

Wartość kontraktu Egis Poland:
4 230 000 zł

Całkowita wartość inwestycji:
1 441 289 000 zł