Inżynier Rezydent

Egis Poland (reprezentująca w Polsce Grupę Egis) – firma działająca na rynku polskim od 30 lat, współpracująca zarówno z klientami z sektora publicznego, jak i prywatnego, świadcząca profesjonalne usługi inżynierskie i konsultingowe w zakresie przygotowania i realizacji projektów w sektorze transportu publicznego, drogowego, kolejowego, lotniczego, gospodarki wodno-ściekowej i środowiska naturalnego, poszukuje osoby na stanowisko:
INŻYNIERA REZYDENTA
Miejsce pracy: WARSZAWA i okolice 
Nr ref.: IR

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna m.in. za:
 wspomaganie Inżyniera Kontraktu
 nadzór nad robotami budowlanymi jako przedstawiciel Inżyniera w ramach uprawnień delegowanych przez Inżyniera oraz z polityką i procedurami ustanowionymi przez Zamawiającego
 administrowanie, monitorowanie i nadzorowanie personelu Inżyniera Kontraktu oraz wykonawcy robót
 udział w miesięcznych Radach Budowy
Wymagania:
 wykształcenie wyższe techniczne
 uprawnienia wykonawcze w specjalności drogowej
 doświadczenie na stanowisku Inżyniera / Inżyniera Rezydenta / Dyrektora Kontraktu / Zastępcy Dyrektora Kontraktu
 znajomość procedur FIDIC
Oferujemy:
 ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
 umowę o pracę lub samo zatrudnienie
 możliwość rozwoju zawodowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres:

EGIS Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
Fax: 22 20 30 101, email: praca@egis-poland.com
z dopiskiem „PRACA – IR”

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, w tym moim życiorysie i liście motywacyjnym, przez Egis Poland Sp. z o.o. (ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa) dla celów rekrutacji na potrzeby spółek z grupy Egis oraz udziału w dalszych procesach rekrutacji. Zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych jest Egis Poland Sp. z o.o. (ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz udziału w dalszych procesach rekrutacji na potrzeby spółek z grupy Egis. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy odbywa się w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest obowiązkowe. Przetwarzanie innych, podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody. Podanie pozostałych danych, innych niż wymienionych w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ale niezbędne dla osiągnięcia wskazanego celu. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Powyżej wyrażona zgoda może zostać przeze mnie odwołana w każdym czasie. Moje dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż 10 lat. Dodatkowo, będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej. Przysługuje mi  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

Polski