A2 monitoring przyrodniczy

Monitoring przyrodniczy przejść dla zwierząt w ciągu autostrady płatnej A2 na odcinku Świecko – Nowy Tomyśl w latach 2017-2019

Opis inwestycji


Projekt obejmuje wykonanie 3-letniego monitoringu przyrodniczego w zakresie wykorzystania przez dzikie zwierzęta 33 górnych i dolnych przejść dedykowanych dużym i średnim ssakom, zlokalizowanych w ciągu autostrady płatnej A2 na odcinku od Świecka (woj. lubuskie) do Nowego Tomyśla (woj. wielkoposlkie).

Aktualne prace są kontynuacją prowadzonego wcześniej przez Egis Poland 5-letniego przyrodniczego monitoringu porealizacyjnego pasa drogowego autostrady płatnej A2 na tym 105-kilometrowym odcinku.

Usługi realizowane przez EGIS Poland
  • Monitoring 33 górnych i dolnych przejść dla dużych i średnich zwierząt, z wykorzystaniem metody odczytu tropów i śladów na pasach piaszczystych oraz tropień zimowych
  • Monitoring wybranych 19 górnych i dolnych przejść dla dużych zwierząt, z wykorzystaniem fotopułapek rejestrujących za pomocą filmów obecność i zachowanie zwierząt na przejściach
  • Monitoring stanu ogrodzeń i siatek naprowadzająco-dogęszczających zlokalizowanych przy przejściach dla zwierząt
  • Opracowanie sprawozdań miesięcznych i kwartalnych oraz raportów rocznych, które zawierają  podsumowania i wnioski z prowadzonych obserwacji, a także ocenę funkcjonalności i zagospodarowania różnych typów przejść dla zwierząt
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:

woj. lubuskie i woj. wielkopolskie, Polska

Zamawiający:
Autostrada Wielkopolska II S.A.
Autostrada Eksploatacja S.A.

Czas realizacji:
01.2017 – 12.2019