Asystent Biura Kontraktu

 Egis Poland (reprezentująca w Polsce Grupę Egis) – firma działająca na rynku polskim od 30 lat,
współpracująca zarówno z klientami z sektora publicznego, jak i prywatnego,
świadcząca profesjonalne usługi inżynierskie i konsultingowe w zakresie przygotowania i realizacji projektów
w sektorze transportu publicznego, drogowego, kolejowego, lotniczego, gospodarki wodno-ściekowej i środowiska naturalnego,
do biura w Warszawie poszukuje osoby na stanowisko:
Asystent Biura Kontraktu
Miejsce pracy: Warszawa

 
Zakres zadań:
• prowadzenie korespondencji kontraktowej
• przygotowywanie pism i zestawień, archiwizowanie dokumentacji
• przygotowanie informacji oraz zestawień ( w formie opisowej lub tabelarycznej)
• pomoc w realizacji Projektu (m.in. współpraca z osobami prowadzącymi Projekt, współ-wykonywanie, pod względem tekstowo - graficznym, językowym oraz edytorskim, raportów i innych dokumentów związanych z Projektem)
• sporządzanie notatek i sprawozdań ze spotkań i narad
• obsługa interesantów i pomoc przy organizacji spotkań

Wymagania:
• wykształcenie minimum średnie
• minimum roczne doświadczenie na podobnym stanowisku
• komunikatywność

Oferujemy:
• ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie
• umowę o pracę
• możliwość rozwoju zawodowego

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres: email: praca@egis-poland.com
z dopiskiem „PRACA – ABK”


Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, w tym moim życiorysie i liście motywacyjnym, przez Egis Poland Sp. z o.o. (ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa) dla celów rekrutacji na potrzeby spółek z grupy Egis oraz udziału w dalszych procesach rekrutacji. Zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych jest Egis Poland Sp. z o.o. (ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz udziału w dalszych procesach rekrutacji na potrzeby spółek z grupy Egis. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy odbywa się w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest obowiązkowe. Przetwarzanie innych, podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody. Podanie pozostałych danych, innych niż wymienionych w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ale niezbędne dla osiągnięcia wskazanego celu. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Powyżej wyrażona zgoda może zostać przeze mnie odwołana w każdym czasie. Moje dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż 10 lat. Dodatkowo, będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej. Przysługuje mi  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Undefined