Asystent Projektanta w branży drogowej w Katowicach

Egis Poland jedno z największych biur projektowych w Warszawie w związku dynamicznym rozwojem swojej działalności poszukuje osoby na stanowisko:

ASYSTENTA PROJEKTANTA W BRANŻY DROGOWEJ
Miejsce pracy: Katowice

Zakres obowiązków:
 • Udział w przygotowaniu dokumentacji technicznej w zakresie branży drogowej na różnych etapach prac projektowych (optymalizacja na potrzeby złożenia oferty, studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe, koncepcja programowa, projekt budowlany, projekt wykonawczy, nadzór autorski, dokumentacja powykonawcza),
 • Udział w przygotowaniu rysunków, modeli 3D, opisów technicznych, szczegółowych specyfikacji technicznych, przedmiarów robót, kosztorysów,
 • Udział w spotkaniach zespołów projektowych, radach technicznych, wizjach lokalnych, inwentaryzacjach w terenie.

Oczekujemy:
 • Wykształcenia wyższego -  Budownictwo,
 • Minimum 6 miesięcznego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku,
 • Bardzo dobrej znajomości oprogramowania: AutoCad/Microstation,
▪ Znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Prawo jazdy kat. B.

Mile widziana:
 • Znajomość oprogramowania Civil3D lub InRoads,


Oferujemy:
 • Praca na cały etat lub część etatu w zależności od dostępności,
 • Umowa o pracę lub umowę zlecenie,
 • Elastyczne godziny pracy,
 • Pakiet prywatnej opieki medycznej,
 • Bezpłatne zajęcia z języka angielskiego,
 • Praca na tematach polskich oraz zagranicznych (praca w Warszawie),
 • Praca pod okiem doświadczonego Projektanta.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV na adres email: praca@egis-poland.com z dopiskiem „PRACA - APD"
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, w tym moim życiorysie i liście motywacyjnym, przez Egis Poland Sp. z o.o. (ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa) dla celów rekrutacji na potrzeby spółek z grupy Egis oraz udziału w dalszych procesach rekrutacji. Zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych jest Egis Poland Sp. z o.o. (ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz udziału w dalszych procesach rekrutacji na potrzeby spółek z grupy Egis. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy odbywa się w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest obowiązkowe. Przetwarzanie innych, podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody. Podanie pozostałych danych, innych niż wymienionych w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ale niezbędne dla osiągnięcia wskazanego celu. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści swoich danych,
ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Powyżej wyrażona zgoda może zostać przeze mnie odwołana w każdym czasie. Moje dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż 10 lat. Dodatkowo, będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Polski