Autostrada A2 Konin - Stryków

Zarządzanie Kontraktem na dostosowanie autostrady A-2, odcinek Konin – Stryków do standardów autostrady płatnej, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót

Opis inwestycji

Do zakresu nadzorowanych w ramach umowy prac wchodziło m.in.: zaprojektowanie oraz realizacja wszelkich robót a także ukończenie oraz dostarczenie urządzeń, oddanie do użytkowania i zapewnienie sprawnego działania:
 • Systemu Poboru Opłat razem z Placami i Stacjami Poboru Opłat
 • Systemu Łączności Alarmowej
 • Obwodu Utrzymania Autostrady w węźle „Wartkowice”
 • Obwodu Utrzymania i Centrum Zarządzania Autostrady Stryków II
 • Systemu sterowania, zarządzania i kontroli ruchu
 • Systemu Gromadzenia Danych Statystycznych o Ruchu

Usługi realizowane w ramach nadzoru:

Usługi świadczone były przez Konsorcjum: Egis Poland Sp. z o.o. (Lider) oraz Egis Route-Scetauroute S.A.:
 • zarządzanie inwestycją
 • nadzór nad prowadzonymi robotami
 • weryfikacja dokumentacji projektowej
 • rozliczanie wykonawcy robót
 • doradztwo dla Klienta
 • wypełnianie obowiązków spawozdawczych wynikających z procedur UE
 • świadczenie usług w okresie rękojmi za wady

Kontrakt zrealizowano zgodnie z umową oraz z „Warunkami Kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę” (FIDIC – 1999), jak również stosownie do przepisów prawa polskiego (ustawa Prawo Budowlane i inne).
 
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
woj. wielkopolskie i łódzkie, Polska

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Czas realizacji:
10.2009 – 08.2012

Całkowita wartość inwestycji:
328 236 065,78 zł netto