Budowa DW Żerniki Wrocławskie–Siechnice

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Budowa drogi wojewódzkiej Żerniki Wrocławskie – Siechnice (od ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 395 do drogi krajowej nr 94)”

Opis inwestycji

Przedmiotowa inwestycja dotyczy nowego połączenia drogowego pomiędzy drogą wojewódzką nr 395 a drogą krajową nr 94 wraz z przebudową kolizyjnych sieci uzbrojenia terenu oraz budową dwóch wiaduktów drogowych nad liniami PKP.

Parametry techniczne projektowanej drogi:
 • klasa drogi G 1/2
 • długość drogi: 5035 m
 • kategoria ruchu KR-5

Parametry techniczne projektowanych obiektów inzynierskich:
 • wiadukt drogowy nad linią PKP nr 276 – długość całkowita: 103,3 m
 • wiadukt drogowy nad linią PKP nr 132 i 349 – długość  całkowita:  124,19 m

Infrastruktura towarzysząca:
 • sieci wod-kan-gaz
 • elektroenergetyka (nN, ŚN, WN)
 • trakcja kolejowa
 • teletechnika
 • sieci SRK
 • oświetlenie drogowe
 • ekrany akustyczne

Usługi realizowane przez EGIS Poland

Spółka EGIS Poland wykonała następujące opracowania:
 • koncepcja
 • projekt budowlany
 • projekt wykonawczy
 • dokumentacja przetargowa

Spółka uzyskała prawomocną decyzję ZRiD, a w zakres usług włączone zostało również pełnienie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami budowlanymi.
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
woj. dolnośląskie, Polska

Zamawiający:
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

Czas realizacji:
12.2008 – 09.2011

Wartość kontraktu Egis Poland:
1 636 600 zł

Całkowita wartość inwestycji:
101 700 000 zł