Budowa Obwodnicy Augustowa

Zarządzanie Kontraktem na Projekt i Budowę Obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 (na odcinku od Węzła Augustów do Węzła Szkocja – włączając węzły) i drogi ekspresowej S-61 (na odcinku od Węzła Szkocja do Węzła Lotnisko – włączając węzły), w tym pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją robót

Opis inwestycji

Budowana obwodnica jest częścią większego zadania, jakim będzie droga ekspresowa S-61 z Ostrowi Mazowieckiej do granicy z Litwą w Budzisku. Inwestycja ma na celu odciążenie Augustowa od wzrastającego ruchu tranzytowego, co oznacza usprawnienie rozwoju miasta będącego ośrodkiem turystyczno – uzdrowiskowym, a także zapewnienie poprawy organizacji ruchu tranzytowego i lokalnego. W ramach przedsięwzięcia Wykonawca zaprojektuje i wybuduje dwa nowe odcinki dróg w ciągu drogi krajowej nr 8 i drogi ekspresowej nr 61.

Usługi realizowane przez Egis Poland Sp. z o.o.:
  • zarządzanie inwestycją
  • nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi i projektowymi
  • rozliczanie wykonawcy robót
  • kontrola jakości materiałów
  • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu
  • wypełnianie obowiązków spawozdawczych wynikających z procedur UE
  • świadczenie usług w Okresie Zgłaszania Wad

Kontrakt realizowany zgodnie z „Warunkami Kontraktu dla robót elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Wykonawcę” (FIDIC 1999), jak również stosownie do przepisów prawa polskiego (ustawa Prawo Budowlane i inne).
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
woj. podlaskie, Polska

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Białymstoku

Planowany czas realizacji:
05.2011 – 12.2015

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa:
643 267 680,04 zł brutto