Budowa obwodnicy Góry Kalwarii

Pełnienie Nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz Zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km”, oraz dostawę sprzętu laboratoryjnego

Opis inwestycji

Realizacja obwodnicy Góry Kalwarii jest inwestycją o znaczeniu krajowym. Konieczność jej budowy wynika z potrzeby wyprowadzenia ruchu ciężkiego i tranzytowego poza centrum miasta Góra Kalwaria, a tym samym odciążenie układu komunikacyjnego w Górze Kalwarii, który nie jest w stanie przenieść gwałtownie zwiększającego się ruchu samochodowego. Projektowana obwodnica Góry Kalwarii składa się z dwóch ciągów projektowanych dróg krajowych nr 79 i 50.

W ramach realizacji inwestycji przewidziana jest m.in. budowa:
 • odcinka drogi krajowej nr 79 oraz 50 o łącznej długości 9 km, posiadającej 2 jezdnie po 2 pasy ruchu
 • węzłów „Kąty”,  „Marianki” i  „Stadion”
 • dróg obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego
 • obiektów inżynierskich
 • urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Usługi świadczone przez Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o.:
 • zarządzanie, koordynacja, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • weryfikacja dokumentacji projektowej
 • rozliczanie wykonawcy robót
 • kontrola jakości materiałów
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu
 • wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE
 • świadczenie usług w Okresie Zgłaszania Wad

Kontrakty na roboty budowlane realizowane w oparciu o „Warunki kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez wykonawcę” COSMOPOLI CONSULTANTS, ( FIDIC 1999).
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
woj. mazowieckie, Polska

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Planowany czas realizacji robót:
04.2016 – 12.2019

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa:
254 999 999,99 PLN netto