Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu

Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu Zadanie nr 1 (od ulicy Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej)

Opis inwestycji

Budowa północnego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej stanowi kontynuację wcześniej zrealizowanych etapów. Efektem jest odciążenie układu komunikacyjnego w śródmieściu Wrocławia i wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza centrum miasta. Znacznemu skróceniu uległ czas podróży pomiędzy dzielnicami południowymi i północnymi miasta. Północny odcinek Obwodnicy Śródmiejskiej o długości ponad 4 km stanowi całkowicie nowe połączenie drogowe pomiędzy mostem Milenijnym a ul. Żmigrodzką. Droga klasy GP2x2 przebiega po zachodniej stronie linii kolejowej E-59 Wrocław – Poznań, a następnie po przekroczeniu wiaduktem linii kolejowej (E-59) aż do przecięcia z ul. Obornicką poprzez tereny wcześniej użytkowane, jako ogródki działkowe. Skrzyżowanie Obwodnicy Śródmiejskiej z ul. Obornicką tworzy dwupoziomowy węzeł z bezkolizyjnym przejazdem wiaduktem nad rondem w poziomie ul. Obornickiej. Skrzyżowanie z ul. Żmigrodzką trasa Obwodnicy Śródmiejskiej przekracza wiaduktem o ciekawej konstrukcji łukowej. Za pośrednictwem Łącznika Żmigrodzkiego Obwodnica Śródmiejska została dogodnie połączona z wylotem na Poznań (DK 5, w przyszłości S5) oraz węzłem „Wrocław Północ” na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A8.

Usługi realizowane przez EGIS Poland
  • Opracowanie wielobranzowego projektu budowlanego
  • Uzyskanie Decyzji na Realizację Inwestycji Drogowej
  • Opracowanie projektów wykonawczych
  • Pełnienie nadzoru autorskiego
  • Wykonanie wizualizacji komputerowych rozwiązań projektowych
  • Opracowanie projektu próbnego obciążenia obiektów
  • Opracowanie instrukcji eksploatacji obiektów
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
Wrocław, woj. dolnośląskie, Polska

Zamawiający:
Gmina Wrocław
Wrocławskie Inwestycje
MPWiK Sp. z o.o.

Czas realizacji:
08.2008 – 12.2010

Całkowita wartość inwestycji:
255 000 000 zł