Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim

Budowa połączenia Portu Lotniczego ze Stadionem Piłkarskim w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu – koncepcja i projekt budowlany

Opis inwestycji

Inwestycja polegała na wykonaniu obwodnicy zabytkowego osiedla Wrocławia – Leśnica oraz połączeniu nowego portu lotniczego im. Mikołaja Kopernika ze Stadionem Miejskim zrealizowanym na potrzeby organizacji turnieju Euro2012. Znaczna część inwestycji zlokalizowana jest w ciągu drogi krajowej nr 94. Najtrudniejszym elementem obiektu jest przekroczenie doliny rzeki Bystrzycy zlokalizowanej w obszarze Natura 2000 – Łęgi nad Bystrzycą (PLH020103). Zaprojektowano 380 m most przekraczający całą dolinę Natury 2000.

Drogę zaprojektowano koncepcyjnie w układzie docelowym na dwie jezdnie po dwa pasy ruchu oraz jako projekt budowlany w układzie przejściowym jedna jezdnia dwupasowa.
  • Długość trasy wynosi: 7,900 km
  • Klasa techniczna: G (4,550km) i Z (3,350km)
  • Prędkość projektowa 60 km/h
  • Jednostronne chodniki i ścieżki rowerowe

 

Usługi realizowane przez EGIS Poland

Opracowanie było realizowane przez Egis Poland Sp. z o. o. (w początkowej fazie przez Biprogeo Projekt Sp. z o. o.). Zakres realizowanych usług to np.:
  • koncepcja wielobranżowa
  • projekt budowlany
  • koordynacja
  • kontakty z Zamawiającym
  • kontakty z podwykonawcami
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
woj. dolnośląskie, Polska

Zamawiający:
Gmina Wrocław

Czas realizacji:
05.2009 – 09.2013

Całkowita wartość inwestycji:
379 825 000 zł