Budowa połączenia tramwajowego przez Osiedle Kozanów

Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu – etap I
Zadanie 1.4: Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic: Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze Stadionem Euro 2012 przez osiedle Kozanów

Opis inwestycji

Inwestycja „Budowa połączenia tramwajowego skrzyżowania ulic Legnicka – Na Ostatnim Groszu ze stadionem EURO 2012 przez osiedle Kozanów” wprowadza alternatywne i ekologiczne połączenie komunikacyjne transportu komunikacji zbiorowej ze Stadionem Miejskim Euro 2012 we Wrocławiu przy jednoczesnym skomunikowaniu osiedla Kozanów z Centrum miasta. Inwestycja stanowi etap I realizacji zadania o nazwie „Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu”. Trasa nowej linii tramwajowej biegnie wzdłuż ul. Pilczyckiej przez Park Zachodni oraz wzdłuż zabudowy osiedla Kozanów ulicą Pilczycką, Dokerską i Gwarecką. W końcowym odcinku linia przekracza rzekę Ślęzę nowym mostem tramwajowym.
Wzdłuż linii tramwajowej zbudowano 6 par przystanków tramwajowych wyposażonych w wiaty przystankowe, automaty biletowe oraz System Dynamicznej Informacji Pasażerów.
W zakresie inwestycji zrealizowano również przystanek krańcowy przy ul. Gwareckiej przystosowany do obsługi przez tabor dwukierunkowy. Na długości około 2800 m torowisko tramwajowe zrealizowano jako „torowisko zielone” z wypełnieniem przestrzeni między szynami trawą i niską roślinnością. Wraz z budową nowego torowiska tramwajowego, wybudowano dwie stacje prostownikowe, nowy most tramwajowy przez rzekę Ślęzę oraz przebudowano istniejący układ drogowy wraz z istniejącą infrastrukturą techniczną.
Projektowane tory tramwajowe wzdłuż ulic: Pilczyckiej, Gwareckiej i Dokerskiej przebiegają po północnej ich stronie, natomiast wzdłuż ul. Milenijnej – w pasie rozdziału jezdni.

Usługi realizowane przez EGIS Poland

Zakres usług Egis Poland Sp. z o.o. zrealizowanych na zlecenie Gminy Wrocław obejmował:  
  • opracowanie wielobranżowego i kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego
  • uczestniczenie w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót
  • prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót
  • świadczenie usług w okresie gwarancyjnym
 
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Zamawiający:
Gmina Wrocław

Czas realizacji:
10.2009 – 08.2012

Wartość kontraktu Egis Poland:
4 511 000 zł

Całkowita wartość inwestycji:
100 000 000 zł