Budowa Trasy Średnicowej w Grudziądzu

Budowa Trasy Średnicowej Etap II – od ul. Droga Łąkowa do węzła A1 ”Grudziądz” - odcinek 2 

Opis inwestycji

Inwestycja polega na budowie odcinka Trasy Średnicowej w Grudziądzu umożliwiającej zjazd z autostrady A1 w kierunku Malborka i objazd miasta od strony południowej.

Usługi realizowane przez EGIS Poland

Egis Poland zrealizowała w całości dokumentację projektową, tj.: studium, projekt budowlany oraz wykonawczy wraz z pozyskaniem kompletu uzgodnień administracyjnych, w tym pozwolenia na budowę.

Szczegółowy zakres realizowanych usług:
 • studium wyboru rozwiązania typu skrzyżowania z ul. Południową: wiadukt lub tunel
 • wielobranżowy projekt budowlany
 • wielobranżowy projekt wykonawczy
 • projekt stałej organizacji ruchu
 • projekt zieleni
 • dokumentacja przetargowa
 • specyfikacje techniczne
 • informacja BIOZ
 • przedmiary
 • kosztorys
 • studium wykonalności
 • nadzór autorski

W ramach realizacji inwestycji pozyskano komplet decyzji administracyjnych:
 • decyzję środowiskową
 • pozwolenie wodnoprawne
 • pozwolenie na budowę (ZRID)
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
Grudziądz, woj. mazowieckie, Polska,

Zamawiający:
Zarząd Dróg Miejskich w Grudziądzu

Czas realizacji:
projekt           - 07.2010 – 02.2013
planowana budowa - 10.2013 – 10.2014

Całkowita wartość inwestycji:
19 510 073 zł