Budowa ul. Nowolazurowej od Al. Jerozolimskich do Trasy AK w Warszawie

Pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu nad realizacją robót budowlanych związanych z budową ul. Nowolazurowej na odcinku od Al. Jerozolimskich do Trasy AK, w tym zadanie B odcinek od ul. ks. Juliana Chrościckiego do ul. Połczyńskiej w Warszawie

Opis inwestycji


Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnicy Warszawa Bemowo. Ciąg ul. Nowolazurowej spełni ważną rolę w obsłudze powiązań tras ekspresowych S-8 i Północnej Obwodnicy Warszawy. Umożliwi podniesienie standardu obsługi związanego z istniejącymi i projektowanymi osiedlami mieszkaniowymi i centrami usługowymi.

W ramach zamówienia zostaną wykonane m.in. następujące prace:
 • roboty drogowe
 • budowa wiaduktu drogowego WD-5
 • odwodnienie jezdni
 • budowa oświetlenia
 • przebudowa sieci energetycznych, gazowych, wodociągowych i teletechnicznych
 • montaż ekranów akustycznych
 • nasadzenia zieleni

Usługi realizowane przez nadzór:
 • weryfikacja dokumentacji projektowej
 • wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Kontraktu
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych oraz kontrola wykonywanych napraw i usterek

Kontrakt realizowany jest zgodnie z umową, Warunkami Realizacji Kontraktu ZMID oraz przepisami prawa polskiego (ustawa Prawo Budowlane i inne).
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:

Warszawa

Zamawiający:
Miasto Stołeczne Warszawa – Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Czas realizacji:
01.2014 – 10.2015

Wartość umowy na nadzór:
713.064,94 zł netto

Wartość umowy na roboty:
63.984.440,31 zł netto