Budowa ulicy Towarowej w Olsztynie - Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno – użytkowy dla zadania inwestycyjnego „Budowa ulicy Towarowej w Olsztynie na od skrzyżowania ulic Towarowej i Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna”

Opis inwestycji

W ramach inwestycji należało wykonać koncepcje programową wraz z programem funkcjonalno – użytkowym. Branżowe projekty techniczne wykonano w stadium projektu koncepcyjnego wraz z uzyskaniem wstępnych uzgodnień branżowych. Prace projektowe stanowiły przygotowania materiałów do przetargu „projektuj – buduj”.
W projekcie uwzględnionio budowę dwujezdniowje ulicy Towarowej w klasie G z obsługą „parku przemysłowego” z uwzględnienim budowy linii tramwajowej.

Usługi realizowane przez EGIS Poland
  • koncepcja programowa wraz z przebudową wszystkich sieci
  • program funkcjonalno – użytkowy
  • szczegółowe specyfikacje techniczne dla sporządzenia pojektu Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego
  • warunki techniczne i odbioru robót budowlanych
  • analiza wielokryterialna
  • dokumentacja przetargowa
  • analiza ruchu
  • nadzór autorski
  • konsultacje społeczne
  • uzyskanie decyzji administracyjnych
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, Polska

Zamawiający:
Miasto Olsztyn

Czas realizacji:
do 2015 r.

Wartość kontraktu Egis Poland:
281 500,00 PLN Netto

Całkowita wartość inwestycji:
95 969 692,00 PLN Netto