Centrum Handlowe Auchan w Łomiankach - projekt i zarządzanie budową

„Centrum Handlowe Auchan w Łomiankach” - projekt i zarządzanie budową

Opis inwestycji

Centrum handlowe usytuowane jest w bezpośrednim sąsiedztwie głównej drogi wyjazdowej z Warszawy w kierunku Gdańska, zapewniającej jego dogodne połączenie komunikacyjne zarówno ze stolicą, jak i okolicznymi miastami. Zespół składa się z hipermarketu Auchan wraz z galerią handlową mieszczącą 80 sklepów oraz część gastronomiczną. Całkowita powierzchnia budynku wynosi około 41800m2. Na terenie zapewniono także 1773 miejsca parkingowe.
W zakresie zrealizowanej inwestycji wykonano także obiekty infrastruktury technicznej, w tym wodociąg Ø150, kolektor sanitarny Ø300-200 oraz kolektory deszczowe Ø800 i Ø1000, przebudowano sąsiadujący układ drogowy i wybudowano wiadukt na drodze krajowej.

Usługi realizowane przez EGIS Poland

Pełnienie funkcji Projektanta oraz Inżyniera Kontraktu:
  • opracowanie projektu budowlanego
  • opracowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie procedury wyboru Generalnego Wykonawcy Inwestycji
  • prowadzenie nadzorów autorskich
  • zarządzanie i nadzór nad budową:
  • opracowanie oraz kontrola harmonogramu prac projektowych, robót budowlanych, dostaw i montażu sprzętu i wyposażenia
  • koordynacja robót budowlanych wszystkich branż
  • koordynacja robót Najemców galerii handlowej
  • weryfikacja dokumentacji wykonawczej
  • kontrola zgodności wykonywanych prac ze standardami Inwestora oraz polskimi przepisami  i projektem
  • zarządzanie finansowe w zakresie kontroli zaawansowania robót, przygotowania certyfikatów płatności, wsparcia przy negocjowaniu modyfikacji
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
Łomianki, woj. mazowieckie, Polska

Zamawiający:
Auchan Polska

Czas realizacji:
10.2011 – 04.2013