Centrum Handlowe Auchan w Gliwicach - projekt i zarządzanie budową

„Centrum Handlowe Auchan w Gliwicach” – projekt i zarządzanie budową

Opis inwestycji

Centrum Handlowe Auchan w Gliwicach stanowi zespół obiektów handlowych handlu detalicznego o zróżnicowanym profilu branżowym. Jego częścią jest hipermarket Auchan wraz z galerią handlową mieszczącą 45 sklepów oraz część gastronomiczna. Całkowita powierzchnia budynku handlowego wynosi około 27100m2. Na terenie zaprojektowano 2750 miejsc parkingowych. W ramach całego założenia handlowego zrealizowano także stację paliw Auchan oraz sklep dla majsterkowiczów Leroy Merlin.
W zakresie zrealizowanej inwestycji wykonano także obiekty infrastruktury technicznej, w tym wodociąg Ø160, kolektor tłoczny kanalizacji sanitarnej Ø160 oraz przebudowano istniejący układ drogowy wraz z budową nowego węzła drogowego.

Usługi realizowane przez EGIS Poland

Pełnienie funkcji Projektanta oraz Inżyniera Kontraktu

Zadanie obejmowało:
  • opracowanie projektu budowlanego
  • opracowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie procedury wyboru Generalnego Wykonawcy Inwestycji
  • prowadzenie nadzorów autorskich
  • zarządzanie i nadzór nad budową:
- opracowanie oraz kontrola harmonogramu prac projektowych, robót budowlanych, dostaw i montażu sprzętu i wyposażenia
- koordynacja robót budowlanych wszystkich branż
- koordynacja robót Najemców galerii handlowej
- weryfikacja dokumentacji wykonawczej
- kontrola zgodności wykonywanych prac ze standardami Inwestora oraz polskimi przepisami  i projektem
- zarządzanie finansowe w zakresie kontroli zaawansowania robót, przygotowania certyfikatów płatności, wsparcia przy negocjowaniu modyfikacji
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
Gliwice, woj. ślaskie, Polska

Zamawiający:
Auchan Polska

Czas realizacji:
Projekt 10.2006 – 10.2008
Realizacja 09.2009 – 11.2010