Centrum Serwisowe Volvo w Pietrzykowicach

„Centrum Serwisowe Volvo w Pietrzykowicach" – projekt i zarządzanie budową

Opis inwestycji

Przedsięwzięcie obejmowało budowę stacji obsługi maszyn budowlanych i samochodów ciężarowych marki VOLVO z zapleczem administracyjnym. Na terenie stacji są wykonywane okresowe przeglądy, diagnostyka, naprawy maszyn budowlanych i samochodów ciężarowych marki VOLVO. Zrealizowana inwestycja jest położona w Pietrzykowicach, w gminie Kąty Wrocławskie). Powierzchnia zabudowy zrealizowanych obiektów wynosi 2910 m2. Powierzchnię tę stanowią: budynek administracji i warsztatów, wiata na kontenery do utylizacji odpadów oraz wiata na osprzęt maszyn i budynek portierni.
 
Usługi realizowane przez EGIS Poland

Pełnienie funkcji Generalnego Projektanta i Inżyniera Kontraktu.
Zadanie obejmowało:
  • opracowanie projektu budowlanego
  • opracowanie dokumentacji projektu przetargowego
  • prowadzenie nadzorów autorskich
  • misję Inżyniera Kontraktu wg warunków FIDIC:
- zarządzanie i koordynacja robót
- weryfikacja dokumentacji wykonawczej
- zarządzanie finasowe, m.in. sprawdzanie zaawansowań rzeczowo-finansowych robót, wystawianie świadectw płatności, rozliczenie końcowe realizacji
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
Pietrzykowice, woj. dolnośląskie, Polska

Zamawiający:
VOLVO Polska Sp. z o.o.

Czas realizacji:
Projekt: 04.2007 – 04.2008
Realizacja: 06.2008 - 04.2009