CH Auchan Kołbaskowo - wewnętrzny układ drogowy

Rozbudowa Centrum Handlowego Auchan Kołbaskowo w zakresie dróg wewnętrznych, obiektów inżynierskich i infrastruktury technicznej

Opis inwestycji


Inwestycja polega na zaprojektowaniu nowego układ dróg wewnętrznych jedno i dwu-kierunkowych na terenie Centrum Handlowego Auchan Kołbaskowo. W ramach rozbudowy Centrum Handlowego zaprojektowano przebudowę infrastruktury technicznej kolidującej z nowym układem drogowym. Ponadto planuję się wybudowanie trzech wiaduktów drogowych w ciągu dróg wewnętrznych, w tym jeden o wymiarach w świetle poziomym pomiędzy przyczółkami wynoszącym 40,0m. Prace projektowe prowadzone są w taki sposób aby umożliwić etapowe realizowanie inwestycji.

Usługi realizowane przez EGIS Poland
  • wykonanie dokumentacji  projektowej
  • doradztwo dla Klienta
  • udział w przeprowadzeniu procedury wyboru wykonawcy
  • koordynacja i nadzór prac podczas realizacji inwestycji

Kontrakt jest realizowany zgodnie z umową, jak również stosownie do przepisów prawa polskiego (ustawa Prawo Budowlane i inne).
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
woj. zachodniopomorskie,
Kołbaskowo, Polska

Zamawiający:
Auchan Polska Sp. z o.o.

Czas realizacji:
02. 2013 – w trakcie