DW Bielany Łany Długołęka - etap IV

Droga wojewódzka Bielany Łany Długołęka – etap IV

Opis inwestycji

Etap IV budowy drogi wojewódzkiej Bielany – Łany – Długołęka obejmuje odcinek od skrzyżowania z drogą krajową nr 94 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 455. Projektowana trasa drogi wojewódzkiej na odcinku „Siechnice – Blizanowice – Trestno – Łany” przekracza tzw. „pradolinę rzeki Odry”: rzeka Oława, Brama Wodna nr 1, Brama Wodna nr 2, rzeka Odra. Obiekty mostowe zostały zaprojektowane w oparciu o wyniki analizy hydrologiczno-hydraulicznej uwzględniającej lokalizację istniejących urządzeń hydrotechnicznych na tym obszarze oraz planowanych inwestycji w zakresie ochrony przeciwpowodziowej miasta Wrocławia.
W trakcie projektowania przyjęto za podstawę wymagania stawianie drodze klasy G o przekroju 2/2 i prędkości projektowej Vp=70 km/h. Przyjęte parametry geometryczne w zakresie promieni łuków i pochyleń niwelety, pozwalają na utrzymanie dla całego odcinka Vp=70km/h oraz prędkości miarodajnej Vm=90km/h.
Na odcinku o długości 8,3 km zlokalizowano 15 obiektów inżynierskich o łącznej długości 1777 m, w tym: estakada i most nad rzeką Odrą 818 m, most nad rzeką Oławą - 102 m, most nad polderem „Oławka” - 120 m, estakada nad terenem zalewowym - 612 m, estakada węzła z DK 94 - 111 m.

Usługi realizowane przez EGIS Poland

Biuro Biprogeo Projekt stanowiące obecnie Departament Projektowy EGIS Poland we Wrocławiu realizowało zadanie jako lider konsorcjum z BPK MOSTY s.c. przy współpracy z Firmą Wanecki. 
Zakres realizowanych usług:
  • Wielobranżowy projekt budowlany i wykonawczy
  • Raport oddziaływania na środowisko
  • Uzyskanie wszystkich decyzji i pozwoleń
  • Uzyskanie pozwolenia na budowę
  • Nadzór autorski podczas robót budowlanych
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
woj. dolnośląskie, Polska

Zamawiający:
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei

Czas realizacji:
11.2005 – 07.2013

Wartość kontraktu Egis Poland:
3 900 000 zł

Całkowita wartość inwestycji:
420 000 000 zł