Elektrownia Jądrowa Mochovce, bloki Mochovce 3 i 4

„Elektrownia Jądrowa Mochovce, bloki Mochovce 3 i 4” - projektowanie

Opis inwestycji

Inwestycja polega na ukończeniu i włączeniu do sieci dwóch z czterech reaktorów w Elektrowni Jądrowej Mochovce: Mochovce 3 i 4. Budowa elektrowni atomowej w Mochovcach z czterema reaktorami wodnymi ciśnieniowymi VVER 440 V-213 rozpoczęła się w roku 1981. Pierwsze dwa reaktory Mochovce 1 i 2 włączono do sieci w latach 1998 -1999. Prace mające na celu ukończenie bloków Mochovce 3 i 4 podjęto w roku 2007. 
W ramach kontraktu EGIS Industries znalazło się sprawdzenie istniejących i zaprojektowanie nowych punktów mocujących dla technologii reaktora oraz platform.

Usługi realizowane przez EGIS Poland

Zadanie EGIS Poland obejmowało:
  • wspomaganie zespołu EGIS Industries:
- inwentaryzacja i analiza dokumentacji archiwalnej
- opracowanie wstępnych propozycji rozwiązań projektowych
- koordynacja między zespołem projektowym i dostawcami technologii
  • usługi bezpośrednio dla inwestora (SE) związane z projektowaniem punktów mocujących:
- weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji projektowej
- kontrola zaawansowania i jakości pracy zespołów projektowych
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
Mochovce, Słowacja

Zamawiający:
Slovenské Elektrarne (SE)

Czas realizacji:
11.2008 – 11.2013

Całkowita wartość inwestycji:
Około 1 600 000 000 €