Hipermarket Auchan w CH Felicity w Lublinie oraz Stacja Paliw Auchan

„Hipermarket Auchan w CH Felicity w Lublinie oraz Stacja Paliw Auchan” - projekt i zarządzanie budową

Opis inwestycji

Centrum handlowe  Felicity w skład którego wchodzą: galeria handlowa z Hiperrmarketem Auchan, parkingiem zewnętrznym i garażem wielopoziomowym z infrastrukturą techniczną oraz Stacją Paliw Auchan znajduje się przy ulicy Al. Witosa i ul. Pancerniaków w Lublinie. Hipermarket Auchan o powierzchni około 21450m2 zlokalizowany został w części A obiektu CH.
Hipermarket Auchan jest dwukondygnacyjnym obiektem uzyteczności publicznej, którego podstawową funkcją jest handel i usługi w tym produkcja spożywcza. Na pierwszej kondygnacji naziemnej zlokalizowany jest hipermarket spożywczy wraz z jego zapleczem technologicznym i magazynowym. Na drugiej kondygnacji naziemnej zlokalizowane sa pomieszczenia biurowe, pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia socjalne dla pracowników hipermarketu spożywczego.
Stacja Paliw Auchan zlokalizowana na terenie CH Felicity, wykonana wg najnowszych standardów i technologii, ma za zadanie obsługiwać klientów CH oraz ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo drogi krajowej także innych nabywców.

Usługi realizowane przez EGIS Poland

Pełnienie funkcji Projektanta oraz Inżyniera Kontraktu
 • opracowanie projektu budowlanego
 • opracowanie dokumentacji przetargowej i przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawców Inwestycji
 • prowadzenie nadzorów autorskich
 • zarządzanie i nadzór nad budową
  • opracowanie oraz kontrola harmonogramu prac projektowych, robót budowlanych, dostaw i montażu sprzętu i wyposażenia
  • koordynacja robót budowlanych wszystkich branż tj jedenastu Wykonawców poszczególnych branż oraz koordynacja dostaw inwestorskich
  • koordynacja robót Generalnego Wykonawcy CH Felicity „Strabag Sp. z o.o.”
  • współpraca z Inwestorem „Atrium Felicity Sp. z o.o.” oraz Inżynierem Kontraktu „PM Group”
  • weryfikacja dokumentacji wykonawczej
  • kontrola zgodności wykonywanych prac ze standardami Inwestora oraz polskimi przepisami  i projektem
  • zarządzanie finansowe w zakresie kontroli zaawansowania robót, przygotowania certyfikatów płatności, wsparcia przy negocjowaniu modyfikacji
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:

Lublin, woj. lubelskie, Polska

Zamawiający:
Auchan Polska

Czas realizacji:
08.2013 – 03.2014