Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie

"Projekt remontu i adaptacji pomieszczeń w budynku laboratoryjno-biurowym nr 2 na terenie Instytutu Chemii i Techniki Jądrowej przy ul. Dorodnej w Warszawie" – projekt i nadzór inwestorski

Opis inwestycji

Remont obejmował adaptację istniejącego budynku do potrzeb badań radiofarmaceutycznych i radiochemicznych Zakres prac objętych projektem: elewacje wraz z systemem żaluzji zewnętrznych ruchomych; adaptacja i rearanżacja 2/3 pomieszczeń laboratoryjnych i biurowych oraz wymiana większości systemów i instalacji wewnętrznych.
Budynek posiada dwie kondygnacje laboratoryjno biurowe oraz piętro techniczne mieszczące wentylatornię technologiczną. Na kondygnacjach użytkowych znajdują się specjalistyczne laboratoria i pomieszczenia pracowników. Na kondygnacji podziemnej zlokalizowano magazyny materiałów laboratoryjnych i substancji radiochemicznych.

Usługi realizowane przez EGIS Poland

Pełnienie funkcji Generalnego Projektanta i Nadzoru Inwestorskiego. Projekt polegał na remoncie i adaptacji istniejącego budynku laboratoryjno-biurowego o pow. 3053m2

Zadanie obejmowało:
  • projekt koncepcyjny
  • projekt budowlany
  • projekt technologii
  • projekt wykonawczy
  • projekt wnętrz
  • projekt adaptacji części budynku nr 8 na potrzeby laboratoriów przenoszonych z remontowanego budynku nr 2
  • nadzór inwestorski:
- nadzór nad prowadzonymi pracami wykonawczymi
- weryfikację rozliczeń finansowych i ilościowych przedstawianych przez wykonawców
- odbiory prac pośrednich i końcowych
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
Warszawa, woj. mazowieckie, Polska

Zamawiający:
Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Czas realizacji:
05.2010 - 06.2012