Nadzór nad budową Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz dostawa i wdrożenie systemu paszportyzacji sieci dla projektu pn.: „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”.

Opis inwestycji

Celem inwestycji jest zapewnienie dostępu do szerokopasmowego internetu dla mieszkańców województwa dolnośląskiego na terenach zagrożonych wykluczeniem informacyjnym. W ramach realizacji tego przedsięwzięcia zostanie wybudowane ponad 1500km światłowodów, 9 węzłów szkieletowych oraz 82 węzły dystrybucyjne. Powstaną dwa centra zarządzania we Wrocławiu i w Świdnicy. Projekt jest t współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Usługi realizowane w ramach nadzoru:
Usługi świadczone przez konsorcjum firm: Egis Poland Sp z o.o. – lider oraz Infostrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy Sp.j.:
  • Kompleksowa obsługa projektu (projektowa, techniczna, organizacyjna, administracyjno-finansowa, prawna)
  • Weryfikacja dokumentacji projektowej
  • Dostawa i wdrożenie oprogramowania paszportyzacji sieci DSS
  • Przygotowanie postępowania na Wybór Operatora Infrastruktury, w tym dostawa i instalacja infrastruktury aktywnej przez Operatora Infrastruktury
  • Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi
  • Nadzór nad procesem dostawy i montażu oraz uruchomienia urządzeń aktywnych
  • Komponent  informacyjno-promocyjny
  • Kompleksowe rozliczenie finansowe Projektu
  • Świadczenie usług w okresie gwarancyjnym
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
woj. dolnośląskie, Polska

Zamawiający:
Województwo Dolnośląskie

Czas realizacji:
03.2013 – 12.2014

Szacowana wartość inwestycji:
ok  149  mln zł netto