Nadzór nad budową Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej

Inżynier Kontraktu dla Projektu pn.: „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej".

Opis inwestycji

Inwestycja polega na budowie sieci szerokopasmowej na obszarze województwa wielkopolskiego w technologii NGA (sieci nowej generacji); w ramach Projektu powstanie około 4000km sieci szkieletowej i sieci dystrybucyjnej wraz z węzłami szkieletowymi oraz węzłami dystrybucyjnymi; odbiorcami projektu docelowo będą mieszkańcy, przedsiębiorcy i jednostki administracji publicznej województwa wielkopolskiego.

Usługi realizowane przez EGIS Poland

Zakres realizowanych usług:
  • Pełny nadzór nad procesem inwestycyjnym
  • Nadzór nad przygotowaniem dokumentacji projektowej
  • Nadzór nad procesem dostawy i montażu oraz uruchomienia urządzeń aktywnych
  • Komponent  informacyjno-promocyjny
  • Kompleksowe rozliczenie finansowe Projektu
  • Rozliczanie wykonawcy robót i dostawców
  • Ddoradztwo dla klienta
  • Świadczenie usług w okresie gwarancyjnym
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
woj. wielkopolskie, Polska

Zamawiający:
Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A.

Czas realizacji:
11.2012 – 03.2015

Szacowana wartość inwestycji:
ok . 330 mln zł netto