PROJEKTOWANIE W MODELU DESIGN & BUILD

PROJEKTOWANIE W MODELU DESIGN & BUILD

Przykłady naszych realizacji:
  • Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla LCS Łuków - Stacja Siedlce, Łuków i Międzyrzec Podlaski (pełny zakres robót) oraz odcinki szlakowe (tylko systemy sterowania ruchem kolejowym i telekomunikacja) w ramach projektu POIiŚ 7.1-9.1 „Modernizacja linii kolejowej E 20/CE 20 na odcinku Siedlce – Terespol, Etap II (10.2012 r. – 12.2016 r.)
  • „Poprawa dostępności linii kolejowej 106 przez przebudowę elementów infrastruktury (…)”: kompleksowa dokumentacja projektowa, decyzje administracyjne; system „D&B” (04.2011 r. – do 12.2014 r.)
  • II-ga linia metra w Warszawie - dokumentacja projektowa (wykonawcza) budowy stacji Stadion
  • D&B: „Linia tramwajowa do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Osiedle Bielany)” jako zadanie „Rozwój system linii tramwajowych w Toruniu w latach 2007 – 2013” (03.01.2011 do 01.2015)
Polski