Projektowanie inwestycji

Zachęcamy do zapoznania się z przykładami będących w toku i zrealizowanych przez nas inwestycji:
 • Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji administracyjnych dla linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań Główny - Szczecin Dąbie dla projektu: „Prace na linii kolejowej E59 na odcinku Poznań Główny – Szczecin Dąbie” – część 2” (01.2016 r. – do chwili obecnej)
 • Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dąbrowskiego od ul. Roosevelta do ul. Przybyszewskiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w ramach zadania „Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego – dokumentacja studialna” – opracowanie projektów koncepcyjnych, budowlanych, wykonawczych, specyfikacji technicznych, projektów powykonawczych, nadzory autorskie oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych (ok. 1600 m ulicy (pas drogowy z wbudowanym torowiskiem tramwajowym) (od 12.2014 r.– do chwili obecnej)
 • Projekt budowlano-wykonawczy linii metra w Indiach (kluczowy ekspert); 23 km, 23 stacje (Leader for architectural branch, expatriate od 02.2012 r. - do chwili obecnej)
 • Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa dla Modernizacji linii kolejowej E65-Południe odcinek Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa /od 10.06 2009 r. do chwili obecnej/
 • „Studium wykonalności – dokumentacja przedprojektowa dla „Modernizacji linii kolejowej E65/CE65 na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa, stacje kolejowe: Czechowice Dziedzice, Zebrzydowice, Zwardoń” (od 24.05.2012 r. do chwili obecnej)
 • „Modernizacja torowiska tramwajowego na odcinku od Placu  Wolności do Katowickiego Rynku” projekt budowlany, wykonawczy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
 • „Modernizacja torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ulicy Obrońców Westerplatte w Katowicach” - Pprojekt budowlany, wykonawczy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
 • Modernizacja linii kolejowej nr 8, etap II: odcinek realizacyjny Warszawa- Okęcie – Radom – Kielce - 180 km: studium wykonalności, analizy finansowo ekonomiczne, projekt wstępny, raport oddziaływania inwestycji na środowisko, decyzje administracyjne, wniosek o dofinansowanie z UE, dokumentacja przetargowa
 • Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań-Szczecin-Świnoujście - 320 km: studium wykonalności, analizy finansowo ekonomiczne, projekt wstępny, raport oddziaływania inwestycji na środowisko, decyzje administracyjne, wniosek o dofinansowanie z UE, dokumentacja przetargowa
 • Analiza uwarunkowań społecznych rozwoju kolei dużych prędkości (KPD) w Polsce w perspektywie roku 2050 (09.2011 r. – 06.2012 r.)
 • Dialog konkurencyjny – przetarg „D&B” centralnego odcinka II linii metra w Warszawie
 • Dialog konkurencyjny na opracowanie Studium Wykonalności dla budowy linii kolejowej dużych prędkości Wrocław / Poznań – Łódź – Warszawa
 • Projekt budowlany budowy torowiska i drogi – ul. Nowo Łódzka w Gdańsku; projekt budowlany, wykonawczy wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego
 • Koncepcja programowo – przestrzenna II linii metra (odcinek centralny, 8 km) - praca konkursowa
 • Opracowanie koncepcji programowo - projektowej oraz części studium wykonalności w ramach projektu POIiŚ pn. "Modernizacja infrastruktury drogowo - kolejowej w Porcie Gdańsk"
Polski