Transport miejski

DSC03939b.jpgW zakresie transportu miejskiego, naszymi atutami są kompetentny i doświadczony zespól projektantów, zaawansowane technologie projektowania wykorzystujące techniki komputerowe, nowoczesne oprogramowanie, wysokiej jakości sprzęt oraz wdrożony i stale doskonalony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2001.


Wśród naszych usług w zakresie transportu miejskiego oferujemy:


Drogi i ulice Obiekty inżynierskie Inżynieria towarzysząca
 • planowanie sieci drogowej i ulicznej
 • budowa autostrad, dróg ekspresowych, dróg ogólnodostępnych i gminnych, ulic, placów, parkingów, itp.
 • zakładowe drogi wewnętrzne
 • torowiska tramwajowe
 • studia i projekty ochrony środowiska dla inwestycji drogowych
 • organizacja ruchu docelowego i zastępczego
 • sygnalizacja świetlna
 • pomiary i prognozowanie ruchu
 • mosty
 • przepusty
 • mury oporowe
 • budowle ziemne
 • firma nasza prowadzi również projekty modernizacji wałów przeciwpowodziowych
 • kanalizacja deszczowa i sanitarna oraz oczyszczalnie wód opadowych
 • wodociągi, gazociągi
 • linie energetyczne
 • linie telefoniczne
 • oświetlenie węzłów, dróg, placów
 • trakcja tramwajowa
 • projekty przebudowy urządzeń kolidujących z projektowanym układem drogowym
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wybranymi realizacjami w tej branży:
Polski