Gospodarka wodno-ściekowa

IMG_0120.JPGPoprawa jakości wód i ich ochrona przed zanieczyszczeniem to jeden z  celów działań samorządów  w zakresie ochrony i poprawy stanu środowiska. Firma Egis Poland świadczy usługi obsługi inwestycji z zakresu przedsięwzięć mających na celu zapewnienie odpowiedniej jakości wody pitnej oraz zredukowanie zanieczyszczeń odprowadzanych do wód. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie pełnienia nadzoru nad projektami z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz gospodarki odpadami w kraju i na całym świecie. 


W zakresie naszych działań znajdują się m. in.:

Gospodarka wodna Gospodarka ściekowa Gospodarka odpadami
 • budowa sieci wodociągowej
 • budowa i modernizacja ujęć wody pitnej
 • budowa i modernizacja stacji uzdatniania wody
 • budową zbiorników wody pitnej
 • budowa stacji hydroforowych
 • budowa sieci kanalizacyjnych
 • budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
 • unieszkodliwiania osadów ściekowych
 • budowa kolektorów przesyłowych dużych średnic
 • budowa zbiorników retencyjnych
 • budowa i modernizacja zakładów utylizacji odpadów komunalnych
 • budowa i modernizacja sortowni odpadów
Zapraszamy do zapoznania się z naszymi wybranymi realizacjami w tej branży:

Polski