Usługi konsultingowe

Firma nasza świadczy szereg usług umożliwiających inwestorom optymalizację organizacji i przebiegu procesu inwestycji. Wśród oferowanych przez nas, dostosowanych do potrzeb klientów działań można wyróżnić między innymi:

DORADZTWO INWESTORSKIE ORGANIZACJA PRZETARGÓW PLANOWANIE INWESTYCJI
 • Oszacowanie kosztów projektu
 • Analiza wykonalności
 • Programowanie budynków
 • Audyty techniczne, audyty dokumentacji
 • Ocena wpływu na środowisko
 • Przygotowanie umów
 • Monitoring i ewaluacja projektów
 • Opracowanie dokumentacji przetargowych (SIWZ)
 • Szacowanie budżetów i kontrola kosztów
 • Wybór wykonawców
 • Sprawdzone procedury przetargowe
 • Kontrakty
 • Kontrola jakości dokumentacji
 • Cykl zarządzania projektem
 • Oceny oddziaływania na środowisko
 • Studia wykonalności
 • Analizy finansowe i ekonomiczne
 • Wnioski o dofinansowanie inwestycji
Polski