Praca

Egis Poland – firma działająca na rynku polskim od 20 lat, współpracująca zarówno z klientami z sektora publicznego, jak i prywatnego, świadcząca profesjonalne usługi inżynierskie i konsultingowe w zakresie przygotowania i realizacji projektów w sektorze transportu publicznego, drogowego, kolejowego, lotniczego, gospodarki wodno-ściekowej, środowiska naturalnego i energetyki – w związku z dynamicznym rozwojem swojej działalności poszukuje:
 
Inspektorów nadzoru, projektantów, specjalistów z całej Polski
w specjalnościach określonych w rubryce po prawej stronie.
 
Wymagania:
  • wykształcenie wyższe,
  • co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
  • odpowiednie uprawnienia zawodowe
  • znajomość języka angielskiego i procedur FIDIC będzie dodatkowym atutem

Jeśli Twoją ambicją jest dołączyć do prężnie rozwijającej się firmy, skupiającej wielu specjalistów i wysokiej klasy inżynierów, prosimy o przesłanie swojego życiorysu w języku polskim zawierającego zgodę na przetwarzanie danych osobowych za pomocą formularza Wyślij zgłoszenie po prawej stronie lub bezpośrednio na adres:
 
EGIS Poland Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa
Fax: 22 20 30 101, e-mail: praca@egis-poland.com
 
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych, w tym moim życiorysie i liście motywacyjnym, przez Egis Poland Sp. z o.o. (ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa) dla celów rekrutacji na potrzeby spółek z grupy Egis oraz udziału w dalszych procesach rekrutacji. Zostałem poinformowany, że Administratorem moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach rekrutacyjnych jest Egis Poland Sp. z o.o. (ul. Domaniewska 39A, 02-672 Warszawa). Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz udziału w dalszych procesach rekrutacji na potrzeby spółek z grupy Egis. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie podanym w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy odbywa się w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest obowiązkowe. Przetwarzanie innych, podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody. Podanie pozostałych danych, innych niż wymienionych w art. 221§ 1 Kodeksu Pracy jest dobrowolne, ale niezbędne dla osiągnięcia wskazanego celu. Przysługuje mi prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Powyżej wyrażona zgoda może zostać przeze mnie odwołana w każdym czasie. Moje dane będą przetwarzane przez okres trwania procesu rekrutacji, jednak nie dłużej niż 10 lat. Dodatkowo, będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych powyżej. Przysługuje mi  prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”
Polski