Projekt i budowa linii tramwajowej w Alei Solidarności w Toruniu

D&B: Budowa linii tramwajowej w ramach projektu „Zaprojektowanie i wybudowanie linii tramwajowej w Alei Solidarności wraz z węzłem integracyjnym tramwajowo-autobusowym”, projekt pn. „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 – 2013”

Opis inwestycji

W ramach inwestycji zaprojektowano i rozpoczęto realizację linii tramwajowej do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w dzielnicy Toruń Bielany, której fragmentem jest tor w Alei Solidarności. Projektowany odcinek jest częścią zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwój sieci komunikacji tramwajowej w Toruniu w latach 2007 – 2013”   i dotyczy zaprojektowania i wykonania torowiska tramwajowo-autobusowego w formie zintegrowanego węzła przesiadkowego. Zakres inwestycji obejmował również zaprojektowanie i wybudowanie w Alei Solidarności jezdni  drogowej o szerokości 7,0m przeznaczonej dla ruchu pojazdów samochodowych. 

Usługi realizowane przez EGIS Poland
  • wykonanie dokumentacji  projektowej
  • nadzór autorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi

Kontrakt realizowany zgodnie z umową oraz z „Warunkami Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC), jak również stosownie do przepisów prawa polskiego (ustawa Prawo Budowlane i inne).
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
woj. kujawsko-pomorskie, Polska

Zamawiający:
Gmina Miasta Toruń

Wykonawca prac budowlanych:
Budimex S.A.

Czas realizacji:
2011 – 2012 – prace projektowe
2012 – do chwili obecnej - realizacja

Całkowita wartość inwestycji:
ok. 47,7 mln PLN