Przebudowa ulicy Lotniczej w ciągu DK94 we Wrocławiu

„Przebudowa ul. Lotniczej w ciągu drogi krajowej nr 94 we Wrocławiu – etap II”

Opis inwestycji

Inwestycja „Przebudowa ul. Lotniczej – etap II” jest integralną częścią docelowego układu komunikacyjnego w rejonie Stadionu Euro 2012.
Przebudowa istniejącej drogi polegała na wykonaniu odcinka ulicy o przekroju dwujezdniowym łączącego ul. Kosmonautów (zrealizowaną w 2011r. w ramach projektu wykonanego przez Konsorcjum firm BBKS – Biprogeo Projekt Sp. z o.o.) z ul. Lotniczą (zrealizowaną w 2008r w ramach projektu opracowanego wcześniej przez Biprogeo Projekt Sp. z o.o. wraz z budową wielopoziomowego węzła)

W ramach zadania wykonano:
  • odcinek drogi klasy G o długości ok. 760m
  • węzeł stanowiący dojazd do ul. Drzymały
  • ścieżki rowerowe wraz  z chodnikami
  • obiekty inżynierskie w ciągu ul. Lotniczej:
- wiadukt nad linią kolejową nr 273  Wrocław – Szczecin
- wiadukt nad ul. Drzymały
- wiadukt nad esplanadą (dojście na stadion)
- most nad rzeką Ślęzą
  • 2 przejścia podziemne pod łącznicami oraz pochylnie dla niepełnosprawnych stanowiące dojście do przystanków autobusowych
  • kładka pieszo – rowerowa na rzeką Ślęzą

Usługi realizowane przez EGIS Poland

Zakres usług zrealizowanych na zlecenie Gminy Wrocław obejmował:  
  • opracowanie wielobranżowego i kompleksowego projektu budowlanego i wykonawczego
  • uczestniczenie w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy robót
  • prowadzenie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót
  • świadczenie usług w okresie gwarancyjnym
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
woj. dolnoślaskie, Polska

Zamawiający:
Gmina Wrocław

Czas realizacji:
06.2008– 11.2009

Wartość kontraktu Konsorcjum:
3 846 900 zł brutto

Całkowita wartość inwestycji:
69 002 500 zł brutto