Rozbudowa DW 637 Warszawa–Węgrów

Projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 637, relacji Warszawa – Węgrów, na odcinku od km 43+846 do km 79+268, na terenie powiatu węgrowskiego województwa mazowieckiego

Opis inwestycji

W ramach inwestycji należało wykonać kompletny projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa – Węgrów (ok. 35,5 km) wraz z budową i rozbudową obiektów inżynierskich oraz zabezpieczeniem lub rozbudową urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi.

W projekcie uwaględniono:
 • podwyzszenie klasy drogi
 • zwiększenie bezpieczeństwa
 • poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi oraz wymiana całkowita nawierzchni drogi
 • przebudowa lub rozbudowa istniejących obiektów inżynierskich
 • przebudowa obiektów mostowych
 • wykonanie odwodnienia korpusu drogowego
 • rozbudowa skrzyżowań z drogami niższej kategorii

Usługi realizowane przez EGIS Poland
 • wielobranżowy projekt budowlany
 • wielobranżowy projekt wykonawczy
 • projekt stałej organizacji ruchu
 • dokumentacja przetargowa
 • specyfikacje techniczne
 • przedmiary
 • kosztorys
 • nadzór autorski
 • uzyskanie decyzji administracyjnych
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
woj. mazowieckie, Polska

Zamawiający:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie

Czas realizacji:
do 2013 r.

Całkowita wartość inwestycji:
101 626 000 PLN netto