Rozbudowa stacji techniczno – postojowej Tuas Depot w Singapurze

Wykonanie projektów wykonawczych dla zadania: Rozbudowa stacji techniczno – postojowej Tuas Depot w Singapurze

Przedmiotowa inwestycja jest realizowana w systemie „Projektuj i Buduj” i dotyczy rozbudowy istniejącej stacji techniczno – postojowej dla zielonej linii metra (MRT) w Singapurze.

Parametry techniczne rozbudowywanej części stacji:
 • prędkość maksymalna 40 km/h
 • liczba torów projektowanych - 13
 • liczba rozjazdów projektowanych - 12

Typy zastosowanych konstrukcji torowych:
 • tor z kanałem przeglądowym
 • nawierzchnia wbudowana izolowana elektrycznie
 • nawierzchnia wbudowana nieizolowana elektryczne
 • nawierzchnia podsypkowa
 • nawierzchnia wspólna z przejazdem kołowym

Infrastruktura towarzysząca:
 • tabor
 • sterowanie ruchem kolejowym
 • ciągi kablowe
 • sieć trakcyjna
 • systemy bezpieczeństwa
 • teletechnika
 • wyposażenie specjalne torów przeglądowych
 • sieci elektryczne
 • architektura

Usługi realizowane przez EGIS Poland

Firma EGIS Poland Sp. z o.o. samodzielnie opracowała projekt wykonawczy.

Obecnie trwają uzgodnienia projektu wykonawczego z Inwestorem - Land Transport Authority. Harmonogram zakłada zakończenie prac budowlanych w 2019 roku.
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:

Tuas Depot, Singapur

Inwestor:
Land Transport Authority

Zamawiający:
Gates PCM

Czas realizacji projektu:
01.2017 – 01.2018