Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie w W-wie

Rozbudowa ul. Wybrzeże Helskie wraz z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym

Opis inwestycji


Jednym z głównych założeń niniejszego projektu budowlanego jest rozbudowa ciągu ul. Wybrzeże Szczecińskie – ul. Wybrzeże Helskie oraz poprawa walorów użytkowych ulic z uwzględnieniem potrzeb ruchu rowerowego oraz pieszego. W skład opracowania wchodzi również zabezpieczenie, przebudowa i budowa urządzeń obcych, kolidujących z przebudowaną drogą.

Parametry techniczne projektowanej drogi:
 • klasa drogi G
 • przekrój uliczny: 3 x 3,25 m
 • minimalna szerokość chodników: 2,00 m
 • minimalna szerokość ścieżki rowerowej: 2,00 m

Projektowane obiekty inzynierskie:
 • kładka pieszo-rowerowa nad Kanałem Praskim
 • mur oporowy stanowiący zabezpieczenie przeciwpowodziowe

Infrastruktura towarzysząca:
 • mury oporowe
 • przebudowa kanalizacji deszczowej
 • kolizje wod-kan, teletechniczne oraz elektroenergetyczne
 • oświetlenie uliczne
 • sygnalizacja świetlna

Usługi realizowane przez EGIS Poland

EGIS Poland Sp. z o.o. samodzielnie wykonuje następujące opracowania:
 • koncepcja
 • projekt budowlany
 • projekt wykonawczy
 • dokumentacja przetargowa

Spółka jest w trakcie uzyskiwania decyzji ZRiD, w zakres usług włączone zostało również pełnienie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi.
 
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:
Warszawa, woj. mazowieckie, Polska

Zamawiający:
Miasto Stołeczne Warszawa reprezentowane przez:
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych

Czas realizacji:
06.2011 – obecnie

Wartość kontraktu Egis:
683 880 PLN