S2 Południowa Obwodnica Warszawy

Zarządzanie Projektem „Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska” do węzła „Lubelska” z podziałem trzy na zadania:
 • Zadanie „A” od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6 km
 • Zadanie „B” od węzła Przyczółkowa (z węzłem) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem) o długości ok. 6,5 km
 • Zadanie „C” od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła) o długości ok. 7,5 km
w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz dostawą sprzętu laboratoryjnego”

Opis inwestycji


Droga ekspresowa S2 od istniejącego węzła Puławska do planowanego węzła Lubelska to kolejny odcinek drogi ekspresowej określanej mianem Południowej Obwodnicy Warszawy, umożliwiający powiązanie sieci dróg miejskich z istniejącą autostradą A-2 w węźle „Konotopa” i planowaną autostradą A-2 w węźle „Lubelska” oraz z innymi drogami krajowymi. W ramach realizacji POW przewidziana jest m.in. budowa:
 • drogi ekspresowej długości 18,5 km, posiadającej 2 jezdnie po 3 pasy ruchu
 • tunelu pod Ursynowem
 • mostu przez Wisłę
 • estakad nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym
 • węzłów: „Ursynów Zachodni”, „Ursynów Wschodni ”, „Przyczółkowa”, „Wał Miedzeszyński”, „Patriotów” oraz docelowo węzła „Czerniakowska Bis”, który usytuowany będzie na odcinku pomiędzy węzłami „Przyczółkowa” i „Wał Miedzeszyński”
 • urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego

Usługi realizowane przez Egis Polska Inżynieria Sp. z o.o.
 • zarządzanie, koordynacja, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją budowy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą
 • weryfikacja dokumentacji projektowej
 • rozliczanie wykonawcy robót
 • kontrola jakości materiałów
 • prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu
 • wypełnianie obowiązków sprawozdawczych wynikających z procedur UE
 • świadczenie usług w Okresie Zgłaszania Wad

Kontrakty na roboty budowlane realizowane w oparciu o „Warunki kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez wykonawcę” COSMOPOLI CONSULTANTS, ( FIDIC 1999).
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:

woj. mazowieckie, Warszawa, Polska

Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Planowany czas realizacji Robót:
12.2015 – 08.2020

Zaakceptowana Kwota Kontraktowa:
 • Zadanie A: 993 688 123,99 PLN netto
 • Zadanie B: 615 970 000,00 PLN netto
 • Zadanie C: 456 634 400,17 PLN netto