Sheikh Khalifa Bin Salman Highway

Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Rozbudowa i modernizacja drogi szybkiego ruchu Sheikh Khalifa Bin Salman Highway”

Przedmiotowa inwestycja dotyczy rozbudowy istniejącej drogi szybkiego ruchu Sheikh Khalifa Bin Salman Highway – głównej drogi w Bahrajnie łączącej północ i południe tego niewielkiego kraju. Główna idea projektu zakłada poszerzenie drogi do 5 pasów ruchu w każdym kierunku (z obecnych 3). Wiąże się z tym konieczność budowy bądź rozbudowy 12 węzłów drogowych.

Parametry techniczne projektowanej drogi:
 • klasa drogi S
 • prędkość projektowa 120 km/h
 • długość drogi: 24 123 m
 • kategoria ruchu KR-7
 • bieżący ruch: ok. 60 000 pojazdów / dobę

Parametry techniczne projektowanych węzłów drogowych:
 • skrajnia 6,0 m
 • węzły drogowe typu WA oraz WB

Infrastruktura towarzysząca:
 • sieci wod-kan-gaz,
 • elektroenergetyka (nN, ŚN, WN),
 • teletechnika,
 • oświetlenie drogowe,
 • ekrany akustyczne.

Usługi realizowane przez EGIS Poland

Firma EGIS Poland Sp. z o.o. samodzielnie wykonała następujące opracowania w branży drogowej i mostowej:
 • koncepcja
 • projekt budowlany
 • projekt wykonawczy (w trakcie wykonywania).

Obecnie trwają prace projektowe przy sporządzaniu projektu wykonawczego 4 węzłów drogowych i odcinków międzywęzłowych. Harmonogram zakłada zakończenie prac projektowych przez Egis Poland do połowy 2018 roku.
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:

Manama, Bahrajn

Zamawiający:
Ministry of Works, Bahrain

Czas realizacji:
08.2015 – 07.2018 (projekt)
01.2018 – 12.2029 (wykonanie)

Całkowita wartość inwestycji:
ok. 1,5 mld zł (~2,7 mld zł wraz z wykupem gruntów)