Układ przesyłowy ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do OŚ „Czajka"

Inżynier dla zadania: Budowa układu przesyłowego ścieków z Warszawy lewobrzeżnej do oczyszczalni ścieków „Czajka” w ramach Projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”

Opis inwestycji

Budowa układu przesyłowego ścieków z lewobrzeżnej Warszawy do zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków „Czajka” miała na celu wyeliminowanie zrzutu ścieków nieoczyszczonych do Wisły.
Inwestycja została zrealizowana etapowo:
  • Etap I to budowa kolektora grawitacyjnego  Φ 2800 mm  l= 5,7 km, wykonanego w całości na terenie dzielnicy Białołęka.  Kolektor  został wydrążony  metodą mikrotunelingu.
  • Etap II to odcinek sieci o długości ok. 2,5 km łączący lewo i prawobrzeżną Warszawę tulnem o średnicy 4,5m w zakres inwestycji wchodziły m.in. obiekty takie jak hala krat, pompownia Farysa, komora wejściowa syfonu (głębokość ok. 40m). W tunelu  pod Wisłą  umieszczono dwie nitki syfonu o średnicy DN1600. Budowa tunelu zostało wykonana metodą mikrotunelingu, do którego zastosowano tarczę TMB, która jest wykorzystywana na całym świecie do budowy tuneli m.in.metra

Usługi realizowane przez EGIS Poland
  • weryfikacja dokumentacji projektowej
  • nadzór inwestorski nad prowadzonymi robotami budowlanymi
  • rozliczanie wykonawcy robót
  • doradztwo dla klienta
  • wsparcie działań promocyjnych prowadzonych przez Zamawiającego

Kontrakt realizowany zgodnie z umową oraz z „Warunkami Kontraktu na budowę dla robót budowlanych i inżynieryjnych projektowanych przez Zamawiającego” (FIDIC 1999), jak również stosownie do przepisów prawa polskiego (ustawa Prawo Budowlane i inne).
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:

woj. mazowieckie, Polska

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

Czas realizacji:
09.2009 – 06.2013

Wartość kontraktu Egis Poland:
ok. 4,3 mln

Całkowita wartość inwestycji:
ok. 395 mln