Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych” – zwanego dalej systemem ITS

Opis inwestycji

Celem projektu jest uzyskanie lepszych warunków przemieszczania się pojazdów i innych użytkowników dróg na  obszarach objętych pracą systemu ITS. Realizacja zamówienia powinna umożliwić służbom miejskim efektywne zarządzanie ruchem i transportem publicznym oraz udostępniać bogaty materiał analityczny do procesów planowania i projektowania rozwoju infrastruktury transportowej. Użytkownicy dróg dzięki systemowi uzyskają aktualne informacje na temat warunków ruchu.

Inteligentny System Transportu (ITS) w zakresie funkcji kluczowych obejmuje następujące główne części składowe:
 • Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym (CZRiTP)
 • Podsystem obszarowego sterowania ruchem wraz priorytetem dla transportu publicznego
 • Podsystem nadzoru transportu publicznego (NTP)
 • Podsystem dynamicznej informacji przystankowej (DIP)
 • Podsystem łączności
 • Podsystem wideo nadzoru
 • Podsystem informacji parkingowej (PIP)
 • Podsystem informacji dla kierowców, podróżnych i mieszkańców

Usługi realizowane przez Egis Poland Sp. z o.o.:
 • Nadzór nad analizą, wykonanien i zatwierdzeniem koncepcji systemu ITS, a także jego realizacją i wdrożeniem
 • Nadzór nad dostawami, usługami informatycznymi i robotami budowlanymi
 • Wsparcie administracji i formalnego rozliczania Projektu
 • Wykonanie audytów organizacji pracy w CZRiTP i bezpieczeństwa systemu ITS
 • Współpraca z audytorami Projektu i innymi instytucjami prowadzącymi kontrolę wykonania systemu ITS

Kontrakt realizowany zgodnie z umową przygotowaną przez Zamawiającego.
KLUCZOWE INFORMACJE O PROJEKCIE

Lokalizacja:

Wrocław, Polska

Zamawiający:
Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
we Wrocławiu

Planowany czas realizacji:
03.2011 – 10.2015

Wartość umowy na roboty:
89 888 832,00 zł netto